La Dieta Mediterrània ha estat reconeguda per la UNESCO com a part integrant del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

També està considerada com una de les dietes més saludables per l’Organització Mundial de la Salut i una de les més sostenibles per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació.

La Dieta Mediterrània, part essencial de la identitat mediterrània, inclou un conjunt característic de competències pràctiques, coneixements, rituals, símbols i tradicions relacionades amb la cultura, el paisatge, les maneres de viure i de treballar d’aquest model singular de desenvolupament.
Amb la globalització, a les regions mediterrànies, especialment les zones rurals, s’observa una tendència a abandonar les tradicions i pràctiques locals a causa de la manca de consciència sobre el potencial socioeconòmic que té aquest patrimoni. Com a signataris de la Med Diet Declaration expressem el nostre reconeixement dels valors i de les pràctiques culturals intrínsecs de la dieta mediterrània i, reunits entorn del projecte MD.net lnterreg, hi sumem els nostres esforços de sensibilització i de visibilització de la dieta mediterrània en totes les seves dimensions: producció alimentària, salut, cultura, educació, economia, turisme, desenvolupament rural i sostenibilitat.

Sol·liciteu la vostra adhesió aquí: