Η Μεσογειακή Διατροφή, αναγνωρίζεται ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας για την UNESCO

Θεωρείται επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως μία από τις πιο υγιεινές δίατροφές και από τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων ως μία από τις πιο βιώσιμες.

Η Μεσογειακή Διατροφή, είναι απαραίτητο μέρος της Μεσογειακής Ταυτότητας και περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων, γνώσεων, τελετουργιών, συμβόλων και παραδόσεων σχετίκών με την κουλτούρα, τα τοπία, των τρόπο ζωής και τους τρόπους εργασίας, που χαρακτηρίζουν αυτό το μοναδικό μοντέλο ανάπτυξης.

Με την παγκοσμιοποίηση, οι μεσογειακές περιοχές και κυρίως οι αγροτικές, τείνουν να υπονομεύουν τις τοπικές παραδόσεις και την τεχνογνωσία τους, επειδή δεν έχουν συνειδητοποιήσει την κοινωνικό-οικονομική κληρονομιά και τις δυνατότητές τους.

Ως υπογράφοντες-συμμετέχοντες στη Διακήρυξη για τη Μεσογειακή Διατροφή, αναγνωρίζουμε τις αξίες και τις πολιτιστικές πρακτικές που είναι εγγενείς στη Μεσογειακή Διατροφή, και υποστηρίζουμε θερμά,την προσπάθεια του προγράμματος Interreg – MD.net για την επίτευξη μεγαλύτερης προβολής και ολιστικής ευαισθητοποίησης υια τη Μεσογειακή Διατροφή σε όλες τις διαστάσεις: παραγωγή τροφίμων, κουλτούρα σχετική με την υγεία, εκπαίδευση, οικονομία, τουρισμός, αγροτική ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

Apply to be an endorser here: