Mediteranska prehrana je uvršcena na UNESCO seznam nesnovne kulturne dedišcine cloveštva.

S strani Svetovne zdravstvene organizacije velja za eno najbolj zdravih prehran. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo jo obravnava kot trajnostno prehrano.

Mediteranska prehrana je sestavni del prepoznavnosti Mediterana in vkljucuje spretnosti, znanja, rituale, simbole, obicaje povezane s kulturo, pokrajino, življenjski stil in nacine dela, ki jih zaznamuje edinstven razvojni model.

Z globalizacijo mediteranskega obmocja, zlasti podeželja, zanemarjamo lokalne tradicije in znanja in ker se ne zavedamo lastnega družbeno- ekonomskega potenciala in dedišcine.

Kot podpisniki Deklaracije o mediteranski prehrani priznavamo vrednote in kulturne prakse povezane z mediteransko prehrano. Podpiramo prizadevanja projekta MD.net za doseganje vecje prepoznavnosti in ozavešcenosti o mediteranski prehrani na podrocju: hrane, zdravja , kulture, izobraževanja, gospodarstva, turizma, razvoja podeželja in trajnosti.

Apply to be an endorser here: