Mediteranska prehrana priznata je od strane UNESCO-a kao dio nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) smatra se kao jednom od najzdravijih načina prehrane, a od strane Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) kao najodrživijom.

Mediteranska prehrana bitan je dio mediteranskog identiteta koji uključuje skup vještina, znanja, rituala, simbola i tradicija vezanih uz kulturu, krajolik, stil života i načina rada, koji karakterizira ovaj jedinstveni model razvoja.

Procesom globalizacije, mediteranske regije, posebno ruralnih područja, podcjenjuju vlastite lokalne tradicije te trpe zbog prirodnih i demografskih prepreka i izazova, čiji je glavni uzrok nedostatak svijesti o socio-ekonomskom potencijalu tih regija.

Organizacije koje su potpisnice ove Deklaracije prepoznaju važnost promicanja vrijednosti i kulturnih praksi mediteranske prehrane i podupiru nastojanja projekta MD.net za postizanje bolje vidljivosti i veće svijesti o mediteranskoj prehrani u svim sektorima: proizvodnji hrane, zdravlju, kulturi, edukaciji, ekonomiji, turizmu, ruralnom razvoju i održivosti.

Apply to be an endorser here: