Deklaracija mediteranske prehrane: Aplikacijski obrazac

Potpišite ako se suglasni braniti, sačuvati i promovirati izjave Deklaracije mediteranske prehrane. 

 

Molimo vas, prije potpisivanja, pročitajte Deklaraciju o mediteranskoj prehraniPodnošenjem ovog obrasca prijave suglasni ste s uvjetima i odredbama Vodiča za aplikante. 

 

  Naziv (Ovo će biti vidljivo na tiskanoj verziji certifikata odobrenja)(*)


  Regija (*)


  Grad (*)


  Dionik (*)


  Sektor (*)  Web stranica ili blog


  Kratak opis vaše glavne aktivnosti (maks. 500 znakova)


  Zašto želite potpisati Deklaraciju mediteranske prehrane? (maks. 250 znakova)


  Što očekujete da ćete dobiti potpisivanjem? *Odaberite sve primjenjive odgovore. (*)


  Ime osobe koja podnosi aplikacijski obrazac. (*)


  Kontakt e-mail (*)


  Kontakt broj telefona (*)