Deklarata e Dietës Mesdhetare: Forma e aplikimit për nënshkrim

Nënshkruani nëse merrni përsipër të MBRONI, RUANI dhe PROMOVONI parimet e Dietës Mesdhetare. 

 

Ju lutemilexoni paraprakisht Deklaratën e Dietës Mesdhetare. Me dorëzimin e kësaj forme aplikimiju bini dakort me termat dhe kushtet e Guidës për Aplikuesit për Nënshkrim. 

 

  Emri (Emri do të shfaqet në versionin e printuar të certifikatës së nënshkrimit.)(*)

  Vendi (*)

  Qyteti (*)

  Mbështetës lokalë (*)

  Sektori(*)

  Faqe interneti ose blog

  Përshkrim i shkurtër i aktivitetit tuaj kryesor (maks. 500 karaktere)

  Pse dëshironi të nënshkruani Deklaratën e Dietës Mesdhetare? (maks. 250 karaktere)

  Cilat janë pritshmëritë tuaja nga nënshkrimi? *Zgjidhni të gjitha opsionet e vërteta.(*)

  Emri i personit që dorëzon formën e aplikimit.(*)

  E-mail (*)

  Numër telefoni (*)