Deklarata e Dietës Mesdhetare: Forma e aplikimit për nënshkrim

Nënshkruani nëse merrni përsipër të MBRONI, RUANI dhe PROMOVONI parimet e Dietës Mesdhetare. 

 

Ju lutemilexoni paraprakisht Deklaratën e Dietës Mesdhetare. Me dorëzimin e kësaj forme aplikimiju bini dakort me termat dhe kushtet e Guidës për Aplikuesit për Nënshkrim. 

 

  Emri (Emri do të shfaqet në versionin e printuar të certifikatës së nënshkrimit.)(*)


  Vendi (*)


  Qyteti (*)


  Mbështetës lokalë (*)


  Sektori(*)  Faqe interneti ose blog


  Përshkrim i shkurtër i aktivitetit tuaj kryesor (maks. 500 karaktere)


  Pse dëshironi të nënshkruani Deklaratën e Dietës Mesdhetare? (maks. 250 karaktere)


  Cilat janë pritshmëritë tuaja nga nënshkrimi? *Zgjidhni të gjitha opsionet e vërteta.(*)


  Emri i personit që dorëzon formën e aplikimit.(*)


  E-mail (*)


  Numër telefoni (*)