Formulari de sol·lcitud d’adhesió a la Med Diet Declaration

Signeu si us voleu comprometre a DEFENSARPRESERVAR i PROMOURE el contingut de la Med Diet Declaration. 

 

Abans de signar aquest compromís llegiu la Med Diet Declaration. La presentació d’aquest formulari implica la vostra conformitat amb els termes i condicions de la Guia per als sol·licitants d’adhesió. 

 

  Nom (Tal com ha d'aparèixer a la versió impresa del certificat.) (*)


  Regió (*)


  Ciutat (*)


  Tipus d'operador (*)


  Sector (*)  Lloc web o blog


  Breu descripció de la vostra activitat principal (màxim 500 caràcters)


  Per quin motiu voleu signar la Med Diet Declaration? (màxim 250 caràcters)


  Què espereu obtenir signant-la? *Podeu seleccionar més d'una resposta.(*)


  Nom de la persona que presenta el formulari (*)


  E-mail de contacte (*)


  Telèfon de contacte (*)