Dieta mesdhetare është pjesë e Trashëgimisë Jo-materiale të Njerëzimit, mbrojtur nga UNESCO.

Gjithashtu, Organizata Botërore Shëndetësore e ka njohur si një nga
dietat më të shëndetshme dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e njeh si një nga dietat më të qëndrueshme.

Dieta mesdhetare është një pjesë thelbësore e identitetit mesdhetar dhe ërfshin një sërë aftësish, njohurish, ritualesh, simbolesh dhe traditash që lidhen me kulturën, peisazhet, stilin e jetës dhe mënyrat e të punuarit që karakterizojnë këtë model unik të zhvillimit.

Me globalizimin, rajonet mesdhetare, veçanërisht në zonat rurale, kanë nënvlerësuar traditat e tyre, sepse ata nuk kanë qenë të ndërgjegjësuar për vlerat dhe potencialin e trashëgimisë socio-ekonomike.

Si nënshkrues të Deklaratës së Dietës Mesdhetare, ne njohim vlerat dhe praktikat kulturore të qenësishme të dietës mesdhetare dhe mbështesim përpjekjet e projektit Interreg MD.net Interreg për të rritur ndërgjegjësimin rreth dietës mesdhetare në të gjitha dimensionet: prodhimin e ushqimit, shëndetin, kulturën, arsimin, ekonominë, turizmi, zhvillimin rural dhe qëndrueshmërinë.

Apply to be an endorser here: