Formulari De Sol·licitud D’Adhesió A La Med Diet Declaration

Signeu si us voleu comprometre a DEFENSARPRESERVAR i PROMOURE el contingut de la Med Diet Declaration. 

 

Abans de signar aquest compromís llegiu la Med Diet Declaration. La presentació d’aquest formulari implica la vostra conformitat amb els termes i condicions de la Guia per als sol·licitants d’adhesió. 

 

    Nom (Tal com ha d'aparèixer a la versió impresa del certificat.) (*)


    Regió (*)


    Ciutat (*)


    Tipus d'operador (*)


    Sector (*)    Lloc web o blog


    Breu descripció de la vostra activitat principal (màxim 500 caràcters)


    Per quin motiu voleu signar la Med Diet Declaration? (màxim 250 caràcters)


    Què espereu obtenir signant-la? *Podeu seleccionar més d'una resposta.(*)


    Nom de la persona que presenta el formulari (*)


    E-mail de contacte (*)


    Telèfon de contacte (*)